Προσωπικά στοιχεία
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό για την παροχή των υπηρεσιών μας. Τα στοιχεία σας είναι αναγκαία για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών μας, τη σχετική επικοινωνία μαζί σας, καθώς και την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων. Τα στοιχεία θα διατηρηθούν μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού σας από εσάς. Το βιογραφικό σας σημείωμα θα προωθηθεί σε υποψηφίους εργοδότες. Για περισσότερες πληροφορίες και για τα σχετικά δικαιώματά σας μελετήστε την Πολιτική Απορρήτου.
Έχεις έτοιμο Βιογραφικό; Ανέβασέ το!

Μόνο αρχεία τύπου *.pdf, *.doc, *.docx, *.txt επιτρέπονται. Το μέγεθος του αρχείου σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1MB. Βιογραφικό αρχείο (Προσοχή! θα γίνει αντικατάσταση του υπάρχοντος!)