Υπεύθυνος επικοινωνίας
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό για την παροχή των υπηρεσιών μας.
Δεν επιθυμώ να εμφανίζεται τo email μου στους υποψήφιους.
Δεν επιθυμώ να εμφανίζεται τo τηλέφωνο μου στους υποψήφιους.
Το ergazomenos.gr ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα ότι τα ανωτέρω προσωπικά στοιχεία είναι αναγκαία για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών μας, τη σχετική επικοινωνία μαζί σας, καθώς και την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων. Τα στοιχεία θα διατηρηθούν μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού σας από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες και για τα σχετικά δικαιώματά σας μελετήστε την Πολιτική Απορρήτου.

Αποδέχομαι τους όρους χρήσης