Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο του ως άνω έργου και για την υποστήριξή του, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη επτά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου για χρονικό δ&iota ...
Περισσότερα
Ένα κλασικό δίλημμα στο οποίο κάθε απόφοιτος παραδοσιακά βρίσκεται μετά το πέρας των προπτυχιακών σπουδών του είναι αν θα συνεχίσει την περαιτέρω εξειδίκευσή του μέσω ενός μετ&al ...
Περισσότερα
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσε&iot ...
Περισσότερα
  Η εργασιακή κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι σε καμία περίπτωση εξαιρετική ούτε συγκρίνεται με αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Παρόλα αυτά, δεν χρειάζεται να φτάνουμε στο άλλ&omicro ...
Περισσότερα
  Υπογραμμίστε τα δυνατά σας σημεία Τονίστε τις δεξιότητες για τις οποίες έχετε την περισσότερη αυτοπεποίθηση και αναφερθείτε σε παραδείγματα από την επαγγελματική ή και &phi ...
Περισσότερα
  Η εργασία αποτελεί ένα ανθρώπινo δικαίωμα. Μπορεί να φέρει ικανοποίηση και ευχαρίστηση στον άνθρωπο και να συμβάλλει στη διατήρηση και στην προώθηση της ψυχικής και συναισθηματ&i ...
Περισσότερα