Επωνυμία επιχείρησης: GPMETALBOX EUROPE Ο.Ε.
Διεύθυνση: Αττική
Τηλ.: -
E-mail: -