Γραφίστες - Σχεδιαστές - Web Design - Φωτογραφία
Rooftop Advertisement Γραφίστες - Σχεδιαστές - Web Design -
Πρέπει να είστε μέλος του ergazomenos.gr για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση!
Είστε μέλος του ergazomenos.gr;
Κάντε Αλλιώς κάντε

ΖΗΤΕΙΤΑΙ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία

2020-05-22 09:03:45
Αριθμός προβολών: - Αριθμός κινήσεων: 1
Video CV: προαιρετικό

Η διαφημιστική εταιρία Rooftop Advertisement αναζητά ένα (1) άτομο (ΙΕΚ, ΑΕΙ) για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης.

Οι Πρακτικά Ασκούμενοι θα Εκπαιδευτούν:

Θα υπάρξει διαρκής εκπαιδευση καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε διάφορες γραφιστικές εφαρμογές με στόχο την πρόσληψη στο τέλος της άσκησης.

Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες:

Photoshop
Illustrator
Indesign

 

Κάνε αίτηση..
Επιπλέον προτεινόμενες αγγελίες
Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία
2020-05-22 09:05:01
Αριθμός προβολών: - Αριθμός κινήσεων:
Video CV: προαιρετικό