Γραφίστες - Σχεδιαστές - Web Design - Φωτογραφία
Rooftop Advertisement Γραφίστες - Σχεδιαστές - Web Design -
Πρέπει να είστε μέλος του ergazomenos.gr για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση!
Είστε μέλος του ergazomenos.gr;
Κάντε Αλλιώς κάντε

ΖΗΤΕΙΤΑΙ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: WEB DEVELOPER

Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία

2020-05-22 09:05:01
Αριθμός προβολών: - Αριθμός κινήσεων: 5
Video CV: προαιρετικό

 Η διαφημιστική εταιρία Rooftop Advertisement αναζητά ένα (1) άτομο (ΙΕΚ, ΑΕΙ) για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης.

Οι Πρακτικά Ασκούμενοι θα Εκπαιδευτούν:

Θα υπάρξει διαρκής εκπαίδευση καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε εφαρμογές πληροφορικής με στόχο την πρόσληψη στο τέλος της άσκησης.

Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες:

Php, Javascript, MySQL, βασικές γνώσεις wordpress, Γνώση Αγγλικών, συνέπεια, ευγένεια

 

 

 

Κάνε αίτηση..