Μηχανικοί - Χημικοί - Φωτογραφία
InCert ΕΠΕ Μηχανικοί - Χημικοί -
Πρέπει να είστε μέλος του ergazomenos.gr για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση!
Είστε μέλος του ergazomenos.gr;
Κάντε Αλλιώς κάντε
Επιθεωρητής Ανυψωτικών
ΑΘΗΝΑ - Αττική
2018-06-18 09:46:56
Αριθμός προβολών: 234 -
Video CV: προαιρετικό

Φορέας ελέγχων ζητεί μηχανικό πλήρης απασχόλησης για τη θέση του επιθεωρητή ανυψωτικών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΦΕΚ 1186/Β/2003. Αποστολή βιογραφικού στο [email protected] Τηλ. επικοινωνίας: 210-9858948