Προγραμματιστές - Στελέχη ΙΤ - Μηχ/σης - Φωτογραφία
SilkTech Α.Ε. Προγραμματιστές - Στελέχη ΙΤ - Μηχ/σης -
Πρέπει να είστε μέλος του ergazomenos.gr για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση!
Είστε μέλος του ergazomenos.gr;
Κάντε Αλλιώς κάντε
Προγραμματιστής PHP Web Developer
Πάτρα - Πελοπόννησος
2018-04-26 10:15:14
Αριθμός προβολών: 169 -
Video CV: προαιρετικό

 

Απαιτούμενα Προσόντα & Προϋποθέσεις

§  Άρτιες γνώσεις:

·        προγραμματισμού σε PHP / HTML / CSS / MySQL / JavaScript

·        ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών

§  Άρτιες γνώσεις ανάλυσης και σχεδιασμού βάσεων δεδομένων

§  Ικανότητες καλής προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, στα Αγγλικά και τα Ελληνικά

§  Περατωθείσες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

§  Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο

Επιθυμητά Προσόντα, που θα λειτουργήσουν προσθετικά

§  Γνώση τεχνολογιών AJAX, XML, jQuery, Bootstrap

§  Εξοικείωση με πλατφόρμες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών όπως CodeIgniter, Yii Framework, Laravel, Symfony

§  Εξοικείωση με πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου όπως το WordPress και το Drupal

§  Εξοικείωση με πλατφόρμες δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων όπως το OpenCart

§  Εμπειρία σε SEO

§  Εμπειρία σε πρωτόκολλα / τεχνολογίες REST, JSON, JSON API, SOAP

§  Εμπειρία σε Google AdWords, Google AdSense

§  Εξοικείωση με τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά