Πωλητές - Φωτογραφία
Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε. Πωλητές -
Πρέπει να είστε μέλος του ergazomenos.gr για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση!
Είστε μέλος του ergazomenos.gr;
Κάντε Αλλιώς κάντε
ΠΩΛΗΣΕΙΣ B2B
Αττική - Αττική
2018-03-15 09:09:03
Αριθμός προβολών: 684 -
Video CV: προαιρετικό

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της εταιρείας μας αναζητούμε υποψήφιο για τη παρακάτω θέση. 

Καθήκοντα

 • Προώθηση και πώληση καλωδίων και ηλεκτρολογικού υλικού.

 • Επίτευξη συμφωνηθέντων στόχων πωλησέων και αποτελεσμάτων.

 • Δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση  θετικών επαγγελματικών σχέσεων με πελάτες.

 • Αναγνώριση και ικανοποίηση των πελατειακών αναγκών

Προσόντα
 • Πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης (  Πανεπιστιμίου , Τεχνικής σχολής ,ΙΕΚ)

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων.

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και χειρισμού MS Office.

 • Ικανότητα δημιουργίας ισχυρών επαγγελματικών σχέσεων.

 • Προσανατολισμός στους στόχους και το αποτέλεσμα.

 • Εμπειρία στο χώρο του βιομηχανικού/ηλεκτρολογικού υλικού  θα θεωρηθεί προσόν.

Αποδοχές

 • Κατόπιν συμφωνίας