Επωνυμία επιχείρησης: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ FOODS Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: Κεντρική Μακεδονία
Τηλ.: 6938044785
E-mail: -