Επωνυμία επιχείρησης: Delta Group
Διεύθυνση: Λ.Μεσογείων 261 Αθήνα, Αττική
Τηλ.: 2106743757
E-mail: [email protected]