Επωνυμία επιχείρησης: Symposio Resto Bar
Διεύθυνση: Απόλλωνος 22 Αθηνα, Απόλλωνος 22, Αθήνα 10556
Τηλ.: +302114184898
E-mail: [email protected]