Επωνυμία επιχείρησης: Χλιαροπούλου Γεωργία
Διεύθυνση: ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑ, Κεντρική Μακεδονία
Τηλ.: 6974977357
E-mail: [email protected]