Επωνυμία επιχείρησης: Γαιωέργα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΜΟΝ ΕΠΕ
Διεύθυνση: Ατρειδών 32 Αθήνα, Αττική
Τηλ.: 2155600660
E-mail: [email protected]