Επωνυμία επιχείρησης: DIMOPOULOS SHOPS ΑΕΒΕ
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, Στερεά Ελλάδα
Τηλ.: 2262041100
E-mail: [email protected]