Επωνυμία επιχείρησης: Hajaco Enterprises
Διεύθυνση: Κεντρική Μακεδονία
Τηλ.: 2310811674
E-mail: -