Επωνυμία επιχείρησης: TES
Διεύθυνση: , Εγνατίας 37
Τηλ.: 6987919491
E-mail: -