Επωνυμία επιχείρησης: Restaurant Zeus
Διεύθυνση: Εξωτερικό
Τηλ.: 004366488167624
E-mail: [email protected]