Επωνυμία επιχείρησης: Rooftop Advertisement
Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 28 Θεσσαλονίκη , Κεντρική Μακεδονία
Τηλ.: 2313065242
E-mail: [email protected]