Επωνυμία επιχείρησης: NOVA REAL ESTATE
Διεύθυνση: Αττική
Τηλ.: 6937236090
E-mail: [email protected]