Επωνυμία επιχείρησης: TERAZID LTD
Διεύθυνση: ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 28-30 ΑΘΗΝΑ, Αττική
Τηλ.: 6975597387
E-mail: [email protected]