Επωνυμία επιχείρησης: ΚΑΡΑΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
Διεύθυνση: ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Κεντρική Μακεδονία
Τηλ.: 6974123407
E-mail: -