Επωνυμία επιχείρησης: Γ.ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ
Διεύθυνση: 9 ΧΛΜ Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310780866
E-mail: [email protected]