Αγγελίες

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Στερεά Ελλάδα | Πλήρης Απασχόληση
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Φωτογραφία εταιρίας
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΚΩΔ. Σ100)
Στερεά Ελλάδα | Πλήρης Απασχόληση
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΚΩΔ. Σ100) - Φωτογραφία εταιρίας
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC – ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΗΣ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ
Στερεά Ελλάδα | Πλήρης Απασχόληση
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC – ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΗΣ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ - Φωτογραφία εταιρίας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΕΣ
Στερεά Ελλάδα | Πλήρης Απασχόληση
 ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΕΣ - Φωτογραφία εταιρίας
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
Στερεά Ελλάδα | Πλήρης Απασχόληση
 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ - Φωτογραφία εταιρίας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Στερεά Ελλάδα | Πλήρης Απασχόληση
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ - Φωτογραφία εταιρίας