Λογιστές - Ελεγκτές - Φωτογραφία
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΕ Λογιστές - Ελεγκτές -
Πρέπει να είστε μέλος του ergazomenos.gr για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση!
Είστε μέλος του ergazomenos.gr;
Κάντε Αλλιώς κάντε

ΖΗΤΕΙΤΑΙ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Νεα Σμυρνη - Αττική

2023-04-18 14:37:40
Αριθμός προβολών: -
Video CV: προαιρετικό

 

 Το Λογιστικό - Φοροτεχνικό  γραφείο  Δεσποτιδης και Συνεργατες παρέχει υψηλού επιπέδου φοροτεχνικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και λειτουργει για περισσότερα από 35 χρόνια εχοντας ικανοποιημένους πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικο.

  Στα πλαισία της συνεχούς ανάπτυξης του γραφείου μας , ζητούνται δύο   λογιστες για  το τμήμα τήρησης και ενημέρωσης διπλογραφικών βιβλιων.

   Οι λογιστές που θα ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου  θα έχουν  κύριες αρμοδιότητες μεταξύ άλλων,  την λογιστική τήρηση διπλογραφικών βιβλίων , την προετοιμασια και  την υποβολή των  φορολογικών υποχρεώσεων, την υλοποίηση εργασιών ετήσιου κλεισίματος και οικονομικών αποτελεσμάτων ,  καθώς και  την  σύνταξη οικονομικών reports. 

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι απαραίτητα προσόντα :

 

 • Πτυχίο Οικονομικής ή Λογιστικής  Κατεύθυνσης ( ΑΕΙ – ΤΕΙ ).
 • Προηγούμενη Εργασιακή Εμπειρία  , 3 – 5 ετών ,  σε αντίστοιχη θέση λογιστικού γραφείου ή  εταιρείας .
 • Εξοικείωση με Λογιστικά Προγράμματα και ERP, My Data.
 • Καλη γνώση H/Y και προγραμμάτων του Microsoft Office.
 • Kαλη γνώση Αγγλικών σε γραπτή και προφορική επικοινωνία.
 • Εμπειρία στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και την απαραίτητη γνώση φορολογικής νομοθεσίας.
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες , ομαδικότητα , ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών.

  

Προσφέρονται :

 

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών.
 • Σταθερή, Μόνιμη,  Πλήρους Απασχόλησης Εργασία .
 • Δυναμικό Σύγχρονο και Φιλικό Εργασιακό Περιβάλλον.
 • Συνεχή Εκπαίδευση και επιμόρφωση.
 • Άριστες Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Επιβραβευση του ενδιαφέροντος , της πρωτοβουλιας και την δημιουργικότητας

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο [email protected].

Για όλα τα βιογραφικά σημειωματα τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.

 

 

 

Κάνε αίτηση..