Μηχανικοί - Χημικοί - Φωτογραφία
Γαιωέργα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΜΟΝ ΕΠΕ Μηχανικοί - Χημικοί -
Πρέπει να είστε μέλος του ergazomenos.gr για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση!
Είστε μέλος του ergazomenos.gr;
Κάντε Αλλιώς κάντε

ΖΗΤΕΙΤΑΙ - Ηλεκτρολόγος/ Μηχανολόγος Μηχανικός

Αθήνα - Αττική

2021-10-08 07:28:17
Αριθμός προβολών: - Αριθμός κινήσεων: 5
Video CV: προαιρετικό

Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΕΙ), από ενεργειακή εταιρία με έδρα την Αθήνα, για την υποστήριξη του τεχνικού τμήματος.

Ο υποψήφιος πρέπει να διακατέχεται από υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, με οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Επιπλέον, ανάλογα τις ανάγκες του εκάστοτε έργου, θα υπάρχει η δυνατότητα short-term επαγγελματικών ταξιδιών εκτός Αττικής.

Απαραίτητα Προσόντα
  • Άριστη γνώση Autocad και MS Office
  • Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο C2)
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ( για τους άντρες υποψηφίους)
  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης επιβατικού οχήματος κατηγορίας Β
  • Διεκπεραίωση εταιρικών εργασιών με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς

Επιθυμητά Προσόντα

  • Εμπειρία σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων
  • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ενεργειακά έργα
 
Κάνε αίτηση..
Επιπλέον προτεινόμενες αγγελίες
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - Αττική
2022-05-27 10:06:48
Αριθμός προβολών: - Αριθμός κινήσεων:
Video CV: προαιρετικό
ΑΘΗΝΑ - Αττική
2022-04-20 06:32:05
Αριθμός προβολών: -
Video CV: προαιρετικό