Μηχανικοί - Χημικοί - Φωτογραφία
SUPERALLOYS ENGINEERING Μηχανικοί - Χημικοί -
Πρέπει να είστε μέλος του ergazomenos.gr για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση!
Είστε μέλος του ergazomenos.gr;
Κάντε Αλλιώς κάντε

ΖΗΤΕΙΤΑΙ - Μηχανολόγος Μηχανικός

Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία

2021-05-20 14:42:49
Αριθμός προβολών: - Αριθμός κινήσεων: 4
Video CV: προαιρετικό

 Η επιχείρηση SUPERALLOYS ENGINEERING με έδρα και δύο παραγωγικές μονάδες στην Θεσσαλονίκη, αναζητά άνδρα/γυναίκα, ηλικίας 25+ ετών, για Πλήρης Απασχόληση, για τη θέση του Μηχανολόγου Μηχανικού στον τομέα της βιομηχανικής συντήρησης και των μηχανουργικών κατασκευών

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, μηχανολογικού σχεδίου και χρήσης Η/Υ σε υψηλό επίπεδο.

Προαιρετικά προσόντα: Εμπειρία εργοταξιακή, εργασία ως εργοδηγός σε βιομηχανικό περιβάλλον, χειρισμό-προγραμματισμό εργαλειομηχανών, διαχείριση ερευνητικών -επιδοτούμενων έργων

Κάνε αίτηση..
Επιπλέον προτεινόμενες αγγελίες
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - Αττική
2021-04-19 10:15:10
Αριθμός προβολών: -
Video CV: προαιρετικό