Λογιστές - Ελεγκτές - Φωτογραφία
TES Λογιστές - Ελεγκτές -
Πρέπει να είστε μέλος του ergazomenos.gr για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση!
Είστε μέλος του ergazomenos.gr;
Κάντε Αλλιώς κάντε

ΖΗΤΕΙΤΑΙ - Λογιστής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Κεντρική Μακεδονία

2021-04-06 10:18:16
Αριθμός προβολών: - Αριθμός κινήσεων: 2
Video CV: προαιρετικό

Η επιχείρηση μας δραστηριοποιείται στο χώρο των οικονομικών υπηρεσιών.

Ζητείται λογστής-λογίστρια για καταχώρηση παραστατικών Β και Γ κατηγορίας, γνώσεις ισολογισμών, ισοζυγίων, φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, MΥΦ, ΦΠΑ και ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Κάρτα ανεργίας: Επιθυμητή

 

 

Κάνε αίτηση..