Λογιστές - Ελεγκτές - Φωτογραφία
ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΕ Λογιστές - Ελεγκτές -
Πρέπει να είστε μέλος του ergazomenos.gr για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση!
Είστε μέλος του ergazomenos.gr;
Κάντε Αλλιώς κάντε

ΖΗΤΕΙΤΑΙ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΑΘΗΝΑ - Αττική

2019-11-13 12:10:23
Αριθμός προβολών: - Αριθμός κινήσεων: 2
Video CV: προαιρετικό

 

Η ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει : 

 

Λογιστή φοροτεχνικό 

 


με τις εξής αρμοδιότητες :

 

 

 

 • Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων
 • Επίλυση φορολογικών θεμάτων και σύνταξη όλων των φορολογικών δηλώσεων των πελατών (ΦΠΑ, εισόδημα, παρακρατούμενοι κλπ)
 • Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών
 • Επίλυση φορολογικών θεμάτων φυσικών προσώπων 
 • Έκδοση μισθοδοσίας

 

 

 

Και τα εξής προσόντα :

 


Κάτοχος πτυχίου Ανωτάτης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής.

 

 • Κάτοχος αδείας Α΄ Τάξεως Λογιστή.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε λογιστήριο και ιδανικά σε λογιστικό γραφείο.
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΚΦΔ, ΦΠΑ, μισθοδοσίας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office.
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ικανότητα τηρήσεως προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
 • Ικανότητα απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης και εντάσεως εργασίας.

 


Η εταιρεία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα για όλες τις αιτήσεις.

 

 

 

Κάνε αίτηση..