Πωλητές - Φωτογραφία
sens creation Πωλητές -
Πρέπει να είστε μέλος του ergazomenos.gr για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση!
Είστε μέλος του ergazomenos.gr;
Κάντε Αλλιώς κάντε
ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ - Αττική
2019-08-19 13:10:55
Αριθμός προβολών: -
Video CV: προαιρετικό

 Ανώνυμη εταιρεία, ζητεί άτομα, για μόνιμη εργασία  σε πολυκαταστήματα, παρέχεται μισθός, ασφάλιση.  Στείλε τώρα το βιογραφικό σου:  στο  e-mail[email protected]screation.gr τηλέφωνο  επικοινωνίας  210 8848321  http://  www.screation.gr

Κάνε αίτηση..
Επιπλέον προτεινόμενες αγγελίες
ΑΘΗΝΑ - Αττική
2019-08-19 13:06:35
Αριθμός προβολών: -
Video CV: προαιρετικό
ΑΘΗΝΑ - Αττική
2019-08-19 13:05:44
Αριθμός προβολών: -
Video CV: προαιρετικό