Εκδόσεις - ΜΜΕ - Φωτογραφία
www.clicknews6.gr Εκδόσεις - ΜΜΕ -
Πρέπει να είστε μέλος του ergazomenos.gr για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση!
Είστε μέλος του ergazomenos.gr;
Κάντε Αλλιώς κάντε
δημοσιογράφους και φοιτητές δημοσιογραφίας
ΑΘΗΝΑ - Αττική
2018-08-03 19:15:29
Αριθμός προβολών: - Αριθμός κινήσεων: 2
Video CV: προαιρετικό

 Η επιχείρηση ιστοσελίδα www.clicknews6.gr, με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της τόσο ως www.clicknews6.gr όσο  και με νέες ιστοσελίδες με επίκεντρο αρχικά την Αττική  ,ζητά  για Μερική Απασχόληση, για τη θέση δημοσιογράφους και φοιτητές δημοσιογραφίας, στον τομέα Εκδόσεις - ΜΜΕ, στην πόλη ΑΘΗΝΑ. μισθός αναλόγως προσόντων και αποδοτικότητας. επικοινωνία email [email protected] 

προσόντα απόφοιτοι σχολής δημοσιογραφίας ή πανεπιστημίου. επίσης και φοιτητές δημοσιογραφίας εξετάζονται για τα προσόντα τους μετά από συνέντευξη ή άλλη αξιολόγηση η οποία θα γίνει από καθηγήτρια δημοσιογραφίας.