Εκδόσεις - ΜΜΕ - Φωτογραφία
Παναγιωτίδης Σ.- Ραϊδης Α. Ο.Ε. Εκδόσεις - ΜΜΕ -
Πρέπει να είστε μέλος του ergazomenos.gr για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση!
Είστε μέλος του ergazomenos.gr;
Κάντε Αλλιώς κάντε
Πρακτική άσκηση - Δημοσιογραφία
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Κεντρική Μακεδονία
2018-05-07 08:33:57
Αριθμός προβολών: 274 -
Video CV: προαιρετικό
Επιθυμούμε φοιτητή/τρία ΙΕΚ ή κολλεγίου, από το τμήμα δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε, για πρακτική άσκηση.
Απαιτούμενα προσόντα: Επικοινωνιάκος/κη, Οργανωσιακός/κη, Ομιλιτικός/κη, Όρεξη για μάθηση, Εργασία υπό πίεση, Ομαδικό πνεύμα, Δημιουργικότητα.